Mitja Marató


 
 
 
MITJA MARATÓ

 

INSCRIPCIO

Accés Inscripcions 37 MITJA MARATÓ ALCÀSSER

Accés Inscripcions 37 MITJA MARATÓ ALCÀSSER


37ª Mitja Marató d'Alcàsser
11 de maig de 2019
INSCRIPCIONS DISPONIBLES

 


L'ORGANIZACIÓ

El Club Atletisme Alcàsser organitza la 37ª Mitja Marató d’Alcàsser, està prevista la seva celebració el proper Dissabte 11 de maig de 2019, a las 19:00 hores.
L’organització es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en el present reglament si així ho considera oportú

LA CURSA

La distancia a recórrer es de 21,097 km. L’eixida tindrà lloc a les 19:00h des de l’avinguda Pintor Sorolla, a 100 m del Poliesportiu. La meta estarà situada en la plaça del Castell, existint un límit de temps per a la seva finalització que serà de 2h 30 min. Es tancarà la meta a les 21:30h. Tot corredor/a que arribe al Km 10 amb un temps superior a 1h i 15 min despres de l'inici de la prova, haurà d'entregar el dorsal o abandonar la prova degut al limit global fixat per l'organització per a la finalització de la prova (2h i 30 min). La prova estarà controlada per sistema de xip. Podrà inscriure’s tota aquella persona major de 18 anys, es necessari que estiguin complits els anys un dia avanç de la prova.
Els dorsals deuen anar col·locats al pit sense manipular ni doblar, tota aquella persona que no porte el dorsal visible no tindrà permesa l'entrada a meta. No seràn admesos per l'organització corredors que no estiguin inscrits o córreguen sense dorsal i chip, impedint que tingin accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits.
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seràn els designats per l'organització. Queda totalment prohibit seguir als corredors amb moto, bicicleta, patins o qualsevol altre tipus de mitja de desplaçament.
Tots aquells corredors que no segueixen el recorregut marcat per l'organització seràn desqualificats. No respectar el recorregut senyalitzat tant per equivocació com per atallar, serà desqualificat.
Tots els participants, pel fet d'inscriure's, declaren conèixer i acceptar el present reglament i plèc de descàrrec. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització.

PLEC DE DESCÀRREC

Pel fet d'inscriure's, el participant declara encontrar-se en estat de salut óptima per a participar en la Mitja Marató d'Alcasser, eximint de tota responsabilitat a l'organització, patrocinadors i altres institucions participants davant quansevol accident o lesió que puguin sofrir durant la realització de la prova, renunciant des del moment que es formalitza la inscripció de cap acció legal contra dites entitas.
Autoritzant a que l'organització puga fer ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de material audovisual que puga figurar, acceptant la publicació del meu nom en la classificació de la prova, als mitjans de comunicació i/o internet, sense rebre cap compensació econòmica o retribució alguna per aquest concepte.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions podran realitzar-se a partir del 1 de Març fins el 7 de maig de 2019. Les inscripcions estaran limitades a 900 corredors.

A través de la web: http://www.timerlap.com

La qüota d’inscripció es de 12 €. S'acceptaràn inscripcions el mateix dia de la prova amb un import de 15 €, (les inscripcions fora de plaç rebran bossa del corredor, sempre i quant queden en existència).
L'organització es reserva el dret de tancar les inscripcions avanç d'arribar al límit de corredors si ho considera necessari.
L'import de la inscripció no serà reembolsable, el corredor podrà recollir la seua bossa del corredor o transferir el dorsal a altre corredor personant-se a la taula de incidències amb una copia del DNI del corredor inscrit i presentant el del nou corredor per a modificar les dades.

CATEGORÍES

HÒMES

EDATS

DONES

EDATS

Sènior

18 fins 35 anys

Sènior

18 fins 35 anys

Veterans "A"

36 fins 45 anys

Veteranes "A"

36 fins 45 anys

Veterans "B"

46 fins 55 anys

Veteranes "B"

46 fins 55 anys

Veterans "C"

A partir de 56 anys

Veteranes "C"

A partir de 56 anys

Locals

Categoria única

Locals

Categoria única

En totes les categories, les dites edats hauran de tindre complides abans del dia de la prova. Es consideraran Locals tant els nascuts com els residents a Alcàsser, sempre que s'hagen inscrit com a Locals abans de començar la cursa, no admetent-se cap modificació després de finalitzar la prova.
Tornar al menú

LLOC I TERMINI D'ARREPLEGA DE DORSALS I XIPS

S'entregaran a la Fira del Corredor que s'habilitarà en els locals de la Societat Musical Santa Cecília el mateix dia de la prova, des de les 11 hores fins a 30 minuts abans de la carrera. Junt amb el dorsal s'entregarà part de la bossa del corredor.
En cas de npoder recollir el dorsal en persona, es deurà entregar una autorització impresa i signada a un tercer amb la fotocòpia del DNI del titular del dorsal.

Per a evitar incidències i aglomeracions el dia de la prova, serà obligatori presentar el DNI en l'arreplega del dorsal. El xip haurà de ser tornat a l'arribada de meta. Només seràn vàlids els xips entregats per l'organització.

TROFEUS

CATEGORIA

HÒMES

DONES

Absoluta

3

3

Sènior

3

3

Veterans "A"

3

3

Veterans "B"

3

3

Veterans "C"

3

3

Locals

3

3

BOLSA DEL CORREDOR

Se entregarà a tots els participants:
- Samarreta tècnica
- Pot de mel
- Medalla commemortiva
- i tots els obsequis que l'organització puga aconseguir.

Tornar al menú

SERVEIS DE CARRERA

- Atletes de referència "Pràctics" que realitzaran la carrera en sub 1h.45' i sub 2h.00'.
- Hi haurà 4 controls d'avituallament amb aigua.
- Ambulàncies i personal sanitari, que estaran ubicats en la línia d'arribada.
- Servici de dutxes al poliesportiu a 100 metres de la línea d'eixida.
- Línia del corredor, senyalització km a km.
- L'organització estarà coberta per una assegurança de responsabilitat civil, i els participants per una assegurança d'accident que cobrisca possibles danys a tercers, i d'accident esportiu.


Tornar al menú

________________________________________________________________________________

El Club Atletisme Alcàsser es reserva el dret de modificar el reglament i demés aspectes de la prova.